دکتر بهرام قلمی، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر حماد ذرعی فروش، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر سیدرضا فلاحتگر، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان