سوابق تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه منحل شده مهران انزلی به مؤسسه مهرآستان انزلی منتقل شد

انتقال مدارک دانش آموختگان مؤسسه منحل شده مهران انزلی به مؤسسه مهر آستان آستانه اشرفیه

29 05 2019
کد خبر : 3945066
تعداد بازدید : 125

به اطلاع دانش آموختگان مؤسسه منحل شده "مهران بندرانزلی" می رساند : با پیگیری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان و با مجوز دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه سوابق تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه منحل شده مهران بندرانزلی به مؤسسه "مهرآستان" آستانه اشرفیه منتقل شد.

دانش آموختگان مؤسسه منحل شده می توانند از این پس برای انجام امورمربوط به سوابق و مدارک تحصیلی خود به مؤسسه مهرآستان آستانه اشرفیه مراجعه نمایند


دسته بندی :
اطلاعیه

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.