اولین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

19 02 2020
کد خبر : 3944735
تعداد بازدید : 6

اولین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان(ناتک عتف استان) با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در دانشگاه گیلان برگزار شد. رئیس دانشگاه گیلان و رئیس هیأت ناتک عتف استان ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اعضای سابق و آرزوی موفقیت برای اعضای جدید هیأت نظارت استانی اظهار امیدواری کردند هیأت ناتک استان با رویکرد حمایتی و نظارت دقیق بتواند موجب ارتقاء سطح کیفی آموزش عالی استان شود. در این نشست ترکیب اعضای کارگروه های تخصصی دانشگاه پیام نور و فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی تعیین شدند و گزارش گروه های بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مطرح و در خصوص هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد. 


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.