اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در سال 95 برگزار شد.

16 04 2016
کد خبر : 3942771
تعداد بازدید : 24
اولین نشست شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با ریاست دکتر رضی رئیس دانشگاه و رئیس شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در تاریخ 1395/1/25 در دانشگاه گیلاان برگزار شد. در این نشست گزارشهای نهایی بازدیدها از مؤسسه های آموزش عالی غیر دولتی در سال 1394 مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس جمعبندی اطلاعات و نکته نظرها در خصوص فعالیت هر یک از مؤسسات مقرر شد مراتب به همراه فرمهای تکمیلی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
دسته بندی :
خبرها