بازدید گروه های اعزامی هیأت نظارت استانی از برخی واحدهای آموزش عالی استان

15 10 2018
کد خبر : 3943194
تعداد بازدید : 17

بر اساس برنامه مدون هیأت نظارت استانی برای بازدید های دوره ای از واحدها و مراکز آموزش عالی استان در زیر نظامهای فعال در استان ، گروه های اعزامی این هیأت  در روزهای چهارشنبه 97/7/18 و شنبه 97/7/21 از واحدهای دانشگاه پیام نور در شهرهای سیاهکل، آستانه و لاهیجان و نیز واحدهای دانشگاه آزاد لشت نشاء و سیاهکل بازدید کردند

دسته بندی :
خبرها