راه اندازی سایت جدید دفتر نظارت

06 07 2015
کد خبر : 3942923
تعداد بازدید : 50
سایت جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به زودی راه اندازی می شود. کاربران گرامی می توانند از طریق این سایت به جدید ترین اطلاعات و پیوند مؤسسات و مراکز آموزش عالی استان دسترسی دانشگاه داشته باشند. همچنین فرمهای نظارت به تفکیک مراکز از طریق همین سایت قابل دریافت است.
دسته بندی :
خبرها