فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز قانونی است

30 01 2017
کد خبر : 3942651
تعداد بازدید : 24
بر اساس بخشنامه شماره 249897 مورخ 9/11/1395 رئیس محترم مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور ،کلیه فعالیت های شعب سازمان مدیریت در حوزه آموزش عالی فاقد مجوز قانونی می باشد.         بخشنامه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور اطلاعیه دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان در خصوص فعالیت شعبه این سازمان در استان گیلان 
دسته بندی :
خبرها