طبق اعلام مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی

مدرسه کسب و کار ماهان فاقد مجوز فعالیت در سطح آموزش عالی است

07 11 2023
کد خبر : 6629255
تعداد بازدید : 113

حسب اعلام مدیرکل محترم دفتر آموزش عالی غیردولتی به اطلاع می‌رساند مجموعه‌ای تحت عنوان «مدرسه‌ کسب‌ و کار ماهان» فاقد مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد. بنابراین، هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور گواهی دانشگاهی از سوی آن مجموعه فاقد وجاهت قانونی است.

 


دسته بندی :
اطلاعیه

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.