مصاحبه سایت وزارت علوم با دکتر محمدی دبیر نظارت و ارزیابی استانی

18 09 2017
کد خبر : 3942606
تعداد بازدید : 179

مصاحبه سایت وزارت علوم با دکتر مهرداد محمدی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان و دبیر هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استان {کلیک کنید}

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان گفت: دبیرخانه این هیات یا اعزام گروههای کارشناسی از ابتدای امسال تاکنون از ۳۱ مرکز و مؤسسه آموزش عالی در استان گیلان بازدید کرده‏است و تا پایان سال تمام واحدهای آموزشی این استان مورد بازدیدهای نظارتی قرار خواهندگرفت.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان از ۳۱ مرکز آموزش عالی این استان

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مهرداد محمدی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۸ واحد آموزشی در زیرنظام‏های مختلف در استان گیلان دایر است که تحت نظارت و ارزیابی دبیرخانه هیأت استانی قرار دارد گفت: در سال ۱۳۹۵ نیز این هیات توانست عملکرد ۷۵ واحد آموزشی و ۴ مرکز پژوهشی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش‏های مربوط به آن را در قالب فرم‏های تعیین شده از سوی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تدوین و همراه با مدارک و مستندات به وزارت علوم ارسال کند.

وی افزود: مهمترین فعالیت هیأت نظارت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان، نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای آموزشی در همه زیر نظام‏هاست که این کار در قالب کارگروه‏های مرتبط با هر زیرنظام انجام می‏گیرد و نحوه کار به این گونه‏است که گروه‏های اعزامی متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان آشنا به مسائل آموزش عالی به واحدهای آموزشی مراجعه و ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات، عملکرد واحدهای آموزش عالی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: جمعیت دانشجویی استان گیلان بالغ بر ۱۲۳۶۳۶ نفر است که هم اکنون در ۹۹ واحد آموزشی عالی استان مشغول به تحصیل هستند که از مجموع دانشجویان شاغل به تحصیل استان ۱۶۳۹۳ نفر در دانشگاه گیلان؛ ۱۷۵۰۰ نفر در دانشگاه علمی و کاربردی؛ ۱۸۵۰۰ نفر در دانشگاه پیام نور؛ ۷۹۷۰ نفر در آموزشکده های فنی و حرفه ای؛ ۲۱۴۰۰ نفر در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی؛ ۴۰۰۰۰ نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و ۱۶۰۰ نفر نیز در دانشگاه فرهنگیان تحصیل می کنند.

دسته بندی :
خبرها