نشست هم اندیشی هیأت ناتک استان با مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی استان برگزار شد.

28 11 2021
کد خبر : 3944519
تعداد بازدید : 6

نشست هم اندیشی دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی استان گیلان روز شنبه 5 آذر 1400 در دانشگاه گیلان  برگزارشد. در این نشست  آخرین وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان بررسی و نمایندگان و مسئولان نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی گزارشی از نحوه برگزاری کلاسهای حضوری و غیر حضوری ارائه دادند. همچنین برای تکمیل صحیح کاربرگهای نظارتی و ارزیابی عملکرد و چگونگی بازدیدهای دوره ای هیأت ناتک استان از واحدها و مراکز آموزش عالی هماهنگی های لازم به عمل آمد.

 


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.