نشست کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

01 01 2022
کد خبر : 3944504
تعداد بازدید : 1272

نشست کارگروه دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان  هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان در تاریخ 1400/10/07  در محل اتاق شورا دانشگاه گیلان بر گزار شد.
در این نشست ابتداء نماینده دانشگاه پیام نور گزارشی از آخرین وضعیت آموزش غیرحضوری دانشگاه پیام نور ارائه دادند سپس وضعیت مراکز این دانشگاه در استان براساس اطلاعات مندرج در کاربرگ ج ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه  نماینده دانشگاه فرهنگیان نیز ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت آموزش غیر حضوری دو پردیس دانشگاه فرهنگیان در استان و همچنین دوره های پودمانی این دانشگاه به تشریح فعالیت های پردیس های خواهران و برادران دانشگاه فرهنگیان پرداختند و سپس اطلاعات مندرج در کاربرگ ج  مورد بررسی قرار گرفت.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.