نشست کارگروه مؤسسات غیرانتفاعی و آموزش عالی آزاد برگزار شد

26 01 2019
کد خبر : 3943028
تعداد بازدید : 32

نشست کارگروه مؤسسات غیرانتفاعی و مرسسات آموزش عالی آزاد استان با حضور تمامی اعضا روز گذشته 6 بهمن 97 در سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد . در این نشست گزارش گروهای اعزامی برای بازدید از 18 مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی  و 2 مؤسسه آموزش عالی آزاد مطرح و پس از بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد این مؤسسات در خصوص هر یک از آنان تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دسته بندی :
خبرها