نشست هیأت ناتک استان گیلان برگزار شد

چهارمین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک استان گیلان برگزار شد

31 10 2020
کد خبر : 3944626
تعداد بازدید : 1969

چهارمین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان در تاریخ 7 آبان 99 در سالن شورای دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست که نمایندگان زیرنظامهای آموزش عالی استان: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی-کاربردی، دانشگاه فرهنگیان و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حضور داشتند ضمن ارائه آخرین وضعیت آموزش غیرحضوری ، در خصوص راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت آموزش بر بستر سامانه های الکترونیکی و امکان دسترسی هیأت ناتک استان به سامانه های آموزشی ، جهت نظارت و ارزیابی کیفیت  بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.  


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.