هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان برگزار می کند

کارگاه بررسی چالشها و راهکارهای اجرایی مقررات نظام وظیفه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

26 01 2020
کد خبر : 3944765
تعداد بازدید : 124

به منظور هم‌اندیشی ، توانمندسازی و هماهنگی مسئولان نظام وظیفه استان ، مدیران آموزش و مسئول امورمشمولین دانشگاه گیلان و همچنین مسئولان آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان، هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با همکاری مدیریت امور آموزشی دانشگاه گیلان "کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان گیلان" را در روز دوشنبه 98/11/14 از ساعت 9 تا 12 در دنشگاه گیلان برگزار می کند. شرکت یکی از مسئولان امور آموزشی به همراه کارشناس نظام وظیفه مؤسسات غیرانتفاعی در این کارگاه آموزشی الزامی است. 


دسته بندی :
اطلاعیه
اطلاعیه ها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.