قابل توجه ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی

گواهینامه های MBA و DBA مدرک تحصیلی دانشگاهی محسوب نمی شوند

06 09 2021
کد خبر : 3944534
تعداد بازدید : 1709

 به اطلاع سازمان ها ، ادارت، و تمامی دستگاهی اجرایی می رساند که بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گواهینامه های پایان دوره های DBA (تحت عنوان دکترای حرفه ای کسب و کار) و MBA   ( تحت عنوان کارشناسی ارشد حرفه ای کسب و کار ) به هیچ عنوان با مدارک مرسوم دانشگاهی معادل و همتراز نبوده و صرفا برای اتمام پایان دوره کوتاه مدت صادر می شود و ارزش استخدامی ندارد. سازمان ها و دستگاهی که چنین گواهینامه هایی را به عنوان مدراک مرسوم دانشگاهی می پذیرند می بایست تبعات قانونی آن را نیز بپذیرند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ مسئولیتی در این زمینه ها ندارد و دستگاه های می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزش های غیردولتی تماس بگیرند.


دسته بندی :
اطلاعیه
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.