دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد  آستارا آستارا – جنب شهرک عباس آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا  

۰۱۳-۴۴۸۰۲۳۰۰

۰۱۳-۴۴۸۰۲۲۲۰

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه، میدان جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی   ۰۱۳-۴۲۱۲۵۰۳۰
دانشگاه آزاد اسلامی-  واحد بند انزلی بندر انزلی – میدان امام خمینی(ره)،خیابان شهید مطهری،ساختمان مرکزی دانشگاه   ۰۱۳-۴۴۵۴۰۰۷۱-۲
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تالش تالش- میدان امام خمینی (ره)،خیابان آیت ا…طالقانی،نرسیده به سه راه تختی   ۰۱۳-۴۴۲۳۴۰۳۳-۴
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت رشت – گلسار،خیابان ۹۲،پلاک۲ – ساختمان مرکزی دانشگاه   ۰۱۳-۳۳۷۲۳۷۵۷
۰۱۳-۳۳۷۲۳۶۰۷
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودبار رودبار-خیابان امام خمینی (ره)   ۰۱۳-۳۴۶۲۴۱۳۵
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودسر و املش خیابان رامدشت،دانشگاه آزاداسلامی   ۰۱۳-۴۲۶۳۰۰۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز سیاهکل سیاهکل-    
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد صومعه سرا صومعه سرا-روبروی فرمانداری- خیابان طالقانی- جنب باشگاه شهید عظیم صدیقی   ۰۱۳-۴۴۳۳۴۷۱۱
۰۱۳-۴۴۳۳۴۴۷۰
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فومن و شفت فومن،خیابان امام خمینی(ره)،خیابان انتظام    
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لاهیجان خیابان کاشف شرقی،انتهای کوی شقایق،مجتمع دانشگاه آزاداسلامی   ۰۱۳-۴۲۲۲۹۰۸۱
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز رشت مرکز لشت نشا لشت نشا ، سادات محله ، خیابان شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی   ۰۱۳-۳۴۴۰۴۱۱۲
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لنگرود ساختمان اداریخیابان شهید بهشتی – بعد از کتابخانه عمومی ساختمان آموزشی : خیابان شهید نواب صفوی   ۰۱۳-۴۲۵۴۴۴۱۱-۳
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز ماسال و شاندرمن ماسال- ورودی شهر - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال صندوق پستی: 4481813759  

01343668010

دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز آموزش بین الملل انزلی بندر انزلی - بلوار آیت الله پیشوایی - کوچه باب الحوائج ششم – ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی  

01344442081-4