مؤسسات آموزش عالی آزاد

 

نام واحدآموزشی

نشانی

شماره تماس

مؤسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون کادوس  رشت - میدان گاز - به سمت میدان مصلی (توشیبا) - انتهای پل روگذر        01334939                      
مؤسسه آموزش عالی آزاد مهر نیکان                رشت،بازار،بلوار مطهری،خ. حاجی آباد،خ. صالحی