بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

شماره مستقیم  و فکس:    ۳۳۶۹۰۸۷۱  ۰۱۳

ارتباط با کارشناس سامانه هس: 33691077

E-mail: nezarat@guilan.ac.ir

شماره تلفنخانه دانشگاه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴  ۰۱۳  

شماره های داخلی:

 

نام

نام خانوادگی

شماره داخلی

بهروز کریمیان صیقلانی

2063

منیره

پورقاسمی

2177

سروش

اسمعیل زاده

2075

نقی رعدی 2065