بستن
FA EN AR RU FR

دانشگاه آزاد اسلامی

نام واحدآموزشی نشانی شماره تماس
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آستارا آستارا – ابتدای کمربندی آستارا به اردبیل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا ۰۱۳-۴۴۸۰۲۳۰۰
۰۱۳-۴۴۸۰۲۲۲۰
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه، میدان جمهوری، دانشگاه آزاد اسلامی ۰۱۳-۴۲۱۲۵۰۳۰
دانشگاه آزاد اسلامی-  واحد بند انزلی ندر انزلی – میدان امام خمینی(ره)،خیابان شهید مطهری،ساختمان مرکزی دانشگاه ۰۱۳-۴۴۵۴۰۰۷۱-۲
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تالش تالش- میدان امام خمینی (ره)،خیابان آیت ا…طالقانی،نرسیده به سه راه تختی ۰۱۳-۴۴۲۳۴۰۳۳-۴
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت رشت – گلسار،خیابان ۹۲،پلاک۲ – ساختمان مرکزی دانشگاه ۰۱۳-۳۳۷۲۳۷۵۷
۰۱۳-۳۳۷۲۳۶۰۷
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رضوانشهر رضوانشهر-
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودبار رودبار-خیابان امام خمینی (ره) ۰۱۳-۳۴۶۲۴۱۳۵
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودسر و املش خیابان رامدشت،دانشگاه آزاداسلامی ۰۱۳-۴۲۶۳۰۰۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز سیاهکل سیاهکل-
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد صومعه سرا صومعه سرا-روبروی فرمانداری- خیابان طالقانی- جنب باشگاه شهید عظیم صدیقی ۰۱۳-۴۴۳۳۴۷۱۱
۰۱۳-۴۴۳۳۴۴۷۰
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد فومن و شفت فومن،خیابان امام خمینی(ره)،خیابان انتظام  
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لاهیجان خیابان کاشف شرقی،انتهای کوی شقایق،مجتمع دانشگاه آزاداسلامی ۰۱۳-۴۲۲۲۹۰۸۱
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز رشت مرکز لشت نشا لشت نشا ، سادات محله ، خیابان شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی ۰۱۳-۳۴۴۰۴۱۱۲
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد لنگرود ساختمان اداری: خیابان شهید بهشتی – بعد از کتابخانه عمومی
ساختمان آموزشی : خیابان شهید نواب صفوی
۰۱۳-۴۲۵۴۴۴۱۱-۳
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز ماسال و شاندرمن ماسال-
دانشگاه آزاد اسلامیمرکز منجیل منجیل-
دانشگاه آزاد اسلامی- مرکز آموزش بین الملل انزلی   بندر انزلی
دانشگاه آزاد اسلامی-پردیس علوم و تحقیقات واحد انزلی   بندر انزلی