دانشگاه پیام نور

واحد آموزش

نشانی                 

شماره تلفن

دانشگاه پیام نور – واحد رشت

رشت – انتهای بلوار امام خمینی – نرسیده به میدان گیل سمت راست- خیابان دانشگاه

۰۱۳-۳۳۶۰۵۵۵۲
دانشگاه پیام نور –  واحد تالش تالش – کیلومتر ۵ جاده رضوانشهر ۰۱۳-۴۴۲۴۱۱۱۷
دانشگاه پیام نور –  واحد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه -کیلومتر ۳ جاده کیاشهر  
دانشگاه پیام نور –  واحد املش املش – کیازنیک ۰۱۳-۴۲۷۲۱۰۰۶
دانشگاه پیام نور – واحد منجیل منجیل –  
دانشگاه پیام نور – واحد بندر انزلی بندر انزلی – میدان گاز ۰۱۳-۴۴۴۲۸۰۰۱
دانشگاه پیام نور – واحد لنگرود لنگرود – میدان معلم – ساختمان شماره ۱
لنگرود – جاده چمخاله – ساختمان شماره
۰۱۳-۴۲۵۴۷۲۴۶-۷
دانشگاه پیام نور – واحد آستارا آستارا – خیابان شهید رستمیان – پلاک ۲۲۷۰ ۰۱۳-۴۴۸۱۵۰۰۸
دانشگاه پیام نور – واحد سیاهکل سیاهکل – خیابان ۱۶ متری ابوذر – خیابان فرهنگ ۰۱۳-۴۲۳۲۷۴۷۷
دانشگاه پیام نور – واحد شفت شفت – خیابان میرزای شیرازی ۰۱۳-۳۴۷۸۴۹۶۶
دانشگاه پیام نور – واحد خشکبیجار رشت – خشکبیجار ۰۱۳-۳۴۴۷۶۴۵۴
دانشگاه پیام نور – واحد لاهیجان لاهیجان – خیابان امام خمینی ۰۱۳-۴۲۲۳۹۰۲۶
دانشگاه پیام نور – واحد رضوانشهر رضوانشهر – جنب بانک ملی ۰۱۳-۴۴۶۲۶۰۲۲
دانشگاه پیام نور – واحد رودسر رودسر – رامدشت – جنب آب و فاضلاب روستایی ۰۱۳-۴۲۶۳۲۷۵۴
دانشگاه پیام نور – واحد فومن فومن – خیابان امام خمینی – جنب پارک – خانه جوان سابق ۰۱۳-۳۴۷۳۳۶۵۰
دانشگاه پیام نور – واحد صومعه سرا صومعه سرا – خیابان طالقانی ۰۱۳-۴۴۳۳۳۳۸۰
دانشگاه پیام نور – واحد ماسال    
دانشگاه پیام نور – واحد کلاجای